آتش سوزی منازل

این بیمه نامه پرمخاطب ترین نوع بیمه آتش سوزی در کشور است چرا که پوشش های فوق العاده در کنار عدم نیاز به بازدید کارشناس کار را برای متقاضیان تسهیل بخشیده است.

ادامه و خرید

مسافرت خارجی

با خرید این بیمه نامه تا سقف 50.000یورو در کشورهای اروپایی و آمریکایی خود را بیمه کنید

ادامه و خرید

عمر و سرمایه زندگی

با خرید بیمه نامه عمر و پس انداز آینده خود و خانواده تان را تضمین و دوران پیری را بدون استرس سپری کنید

ادامه و خرید